Afgørelser - SundhedSpeciallæge i øjensygdomme Svein Erik Thomassen
28/11/2012
Kritik for behandling.
Afgørelsen er givet til Speciallæge Svein Erik Thomassen
Bøde: 00 Kr.

Dokumenter til afgørelsen:
 • ds70_28.11.2012 speciallæge i øjensygdomme Svein Erik Thomassen .pdf
 • Vigtig info:

  Samtlige afgørelser på SundhedEtik er afsagt af Patientombuddet

  Det skal understreges, at Patienombuddets kendelser alene er udtryk for ombuddets vurdering af den enkelte sag. 

  Etikportalens holdning er, at man i alle sager skal lade begge parter kommer til orde og blive hørt. Derfor opfordres brugerne til at læse de vedhæftede afgørelser igennem, for at opnå indblik i begge parters redegørelse(r) og svar i sagen.

  09-02-2015
  Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende: Speciallæge i almen medicin Je....
  Bøde: 0 Kr.


  09-02-2015
  Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende: Speciallæge i almen medicin Je....
  Bøde: 0 Kr.


  13-01-2015
  Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende: 1. At speciallæge Birger Lund....
  Bøde: 0 Kr.


  13-01-2015
  Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende: 1. At speciallæge Birger Lund....
  Bøde: 0 Kr.


  13-01-2015
  Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende: 1. At speciallæge Birger Lund....
  Bøde: 0 Kr.


  29-09-2014
  SKÆRPET TILSYN. Tandlæge Ulf Carlsten har under udøvelse af sit faglige virk....
  Bøde: 0 Kr.


  30-07-2014
  Sundhedsstyrelsen har den 30. juli 2014 midlertidigt frataget Jens Friis Larsen ....
  Bøde: 0 Kr.


  12-07-2014
  Autorisation frataget indtil videre
  Bøde: 0 Kr.


  27-06-2014
  Speciallæge i Plastikkirurgi Kim Bjørnholt Tjelum er af Sundhedsstyrelsen den ....
  Bøde: 0 Kr.


  21-02-2014
  Sundhedsstyrelsen har den 21. februar 2014 påbudt speciallæge i almen medicin ....
  Bøde: 0 Kr.


  29-10-2013
  Sundhedsstyrelsen har den 7. august 2013 midlertidigt indskrænket speciallæge ....
  Bøde: 0 Kr.


  29-10-2013
  Tandlæge Frede Heldtberg har fra Regionstandlægenævnet modtaget kritik, fordi....
  Bøde: 0 Kr.


  29-07-2013
  Der er klaget over følgende: 1. At ikke modtog en korrekt behandling hos øje....
  Bøde: 0 Kr.


  29-07-2013
  Der er klaget over følgende: · At ikke modtog en korrekt behandling af øjen....
  Bøde: 0 Kr.


  29-07-2013
  Der er klaget over følgende: 1. At ikke modtog en korrekt information af spec....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Der er klaget over følgende: • At <****> ikke modtog en korrekt behandling p....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Der er klaget over følgende: · At <****> ikke modtog en korrekt behandling ho....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Der er klaget over følgende: 1. At speciallæge i psykiatri Arne Mejlhede ikke....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  havde haft et langvarigt psykiatrisk forløb, som debuterede i puberteten. Han u....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Der er klaget over følgende: 1. At ikke modtog en korrekt behandling hos prak....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Der er klaget over følgende: · At ikke modtog en korrekt behandling hos spec....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæg....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiseren....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiseren....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge Arne Kjeldgaard J....
  Bøde: 0 Kr.


  22-04-2013
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge A....
  Bøde: 0 Kr.


  21-03-2013
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæg....
  Bøde: 0 Kr.


  19-02-2013
  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke
  Bøde: 0 Kr.


  19-02-2013
  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke
  Bøde: 0 Kr.


  19-02-2013
  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke
  Bøde: 0 Kr.


  19-02-2013
  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke
  Bøde: 0 Kr.


  19-02-2013
  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke
  Bøde: 0 Kr.


  19-02-2013
  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  08-02-2013
  Kritik for behandling og journalføring
  Bøde: 0 Kr.


  14-12-2012
  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....
  Bøde: 0 Kr.


  06-12-2012
  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....
  Bøde: 0 Kr.


  06-12-2012
  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....
  Bøde: 0 Kr.


  06-12-2012
  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....
  Bøde: 0 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling samt journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling samt journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling samt journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling samt journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling samt journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling samt journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  28-11-2012
  Sagen omhandler indhentelse af informeret samtykke.
  Bøde: 00 Kr.


  01-11-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  15-10-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af behandling og journalføring.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for udfærdigelse af instruks.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik for videregivelse af oplysninger (brud på tavshedspligt)
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af behandling.
  Bøde: 00 Kr.


  12-10-2012
  Kritik af behandling.
  Bøde: 00 Kr.  Etik Portalene ApS · Lotusvej 58 · 2300 København S · Danmark · CVR: 34577056